การจัดการสุขอนามัยสำหรับ
โรงแรมและธุรกิจ MICE

จัดโดย
สนับสนุนโดย

อบรมออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

อบรมเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ตลอดเวลา

บทเรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

คุณสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ขอให้มีแค่อินเตอร์เน็ต

อาจารย์และผู้ที่ความเชี่ยวชาญพิเศษ

มั่นใจได้ว่าคุณจะได้การเรียนรู้ที่พิเศษ และนำไปใช้งานได้จริง