3.50(2)

คำแนะนำการให้ความรู้ด้านสุขอนามัย (Hygiene Awareness Intructions)

  • โดย MIC Academy
  • ระดับคอร์ส: ทุกระดับ
  • หมวดหมู่ Hygiene Awareness
  • ระยะเวลา 42m 40s
  • ลงทะเบียนแล้ว 187
  • อัปเดตล่าสุด สิงหาคม 18, 2020

เกี่ยวกับคอร์ส

สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจุบัน ทั้งเหตุผลทางด้านสุขภาพและเหตุผลทางสังคม การรักษาความสะอาดของมือและร่างกาย

คำอธิบาย

สุขภาพอนามัยส่วนบุคคลที่ดีนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจุบัน ทั้งเหตุผลทางด้านสุขภาพและเหตุผลทางสังคม การรักษาความสะอาดของมือและร่างกาย

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

23 บทเรียน42m 40s

Module 1: Hygiene Awareness

ความตระหนักด้านสุขอนามัย (Hygiene Awareness)00:15:39
แนวทางปฎิบัติการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 สำหรับสถานที่การจัดงาน MICE00:06:24
การจัดการสุขอนามัยและการสื่อสารภาพลักษณ์ของสุขอนามัย

Module 2: Ambient Wellness

Module 3: Mental Wellbeing of employees

เกี่ยวกับผู้สอน

3.50 (2 ดาว)

1 คอร์ส

187 ผู้เรียน

ผลตอบรับจากผู้เรียน

3.5

Total 2 Ratings

5
0 ดาว
4
1 ดาว
3
1 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

เนื้อหา การบรรยาย มีความน่าสนใจ แต่มีบางบทเรียน หัวข้อและวิดีโอการสอนไม่ตรงกัน

ได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยเพิ่มเติม มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถบอกต่อบุคคลอื่นได้
ที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ในสถานที่ทำงาน ที่สาธารณะ และการเดินทาง ใช้เป็นแนวปฎิบัติป้องกันโรคติดต่อได้.

ฟรี